BAJT

ROZPOCZĘCIE PRACY NAD STRONĄ WWW - ANALIZA POTRZEB

Jest to pierwszy etap prac związanych z tworzeniem strony internetowej. Zajmujemy się w nim analizą działalności klienta oraz doradztwem w zakresie przyszłej zawartości strony internetowej. Oferujemy pomoc w wyborze najdogodniejszych rozwiązań, które pomogą w stworzeniu skutecznej witryny internetowej zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Na tym etapie zbieramy wszystkie niezbędne informacje i materiały poligraficzne potrzebne przy projektowaniu strony internetowej. W przypadku braku materiałów oferujemy pomoc przy ich tworzeniu (księga znaku, logo firmy, kolory firmowe, wykorzystane czcionki).

Na tym etapie ustalony zostaje również wstępny harmonogram prac oraz następuje podpisanie umowy z klientem zobowiązującej obie strony do uczciwej współpracy. Wszystkie te elementy są ustalane i uzgadniane w porozumieniu z klientem.

Efektem końcowym tego etapu jest wstępny projekt na bazie którego powstanie projekt graficzny, a następnie strona internetowa.

Kategoria: